Kierownik Robót

Opis stanowiska: 

 • Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy,
 • Realizację robót zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną oraz prawem budowlanym,
 • Współpracę z dostawcami i podwykonawcami robót, koordynowanie robót realizowanych w siłach własnych i przez podwykonawców,
 • Dbałość o terminowość i wysoką jakość realizacji pod względem technicznym oraz ekonomicznym,
 • Kontrola przestrzegania przepisów BHP,
 • Bieżące kontrolowanie budżetu w trakcie trwania budowy,
 • Efektywne zarządzanie podległym zespołem w celu zwiększenia wydajności i jakości pracy,

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej i/ lub kolejowej,
 • 2 lata udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika robót mostowych i / lub kolejowych
 • Umiejętność zarządzania podległym zespołem i procesami budowlanymi
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność i mobilność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej i wysokiej dynamice rozwoju;
 • Możliwość podniesienia kwalifikacji w różnych obszarach;
 • Pakiet socjalny oraz niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę pełną wyzwań w przyjaznej atmosferze oraz młodym i dynamicznym zespole

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)".

APLIKUJ