RSS

RSS
DSC00289.JPG
DSC00325.JPG
DSC00415.JPG
DSC00420.JPG
DSC00456.JPG
DSC00506.JPG
DSC00513.JPG
DSC00541.JPG
DSC00875.JPG
DSC00940.JPG
DSC01068.JPG
DSC01601.JPG
DSC01628.JPG
DSC01663.JPG
DSC01679.JPG
DSC01694.JPG
DSC01746.JPG
DSC01753.JPG
DSC01773.JPG
DSC02041.JPG
DSC02076.JPG
DSC02050.JPG
DSC02081.JPG
DSC02030.JPG

Budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 - budowa mostu przez rzekę Warta w m. Warta

Lokalizacja: Warta
Klient: Województwo Łódzkie
Wartość: 26 mln
Czas realizacji: 21 msc

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:

  • rozbiórkę i budowę mostu przez rzekę Wartę
  • budowę mostu tymczasowego wraz z budową tymczasowej drogi objazdowej na czas rozbiórki i budowy mosty stałego przez rzekę Wartę
  • rozbiórkę i budowę jezdni drogi wojewódzkiej wraz z poboczami
  • budowę chodników
  • rozbiórkę przepustu oraz zamulenie (przebudowę) przepustu
  • budowę przepustu na rowie R-B z funkcją przejścia dla płazów i małych zwierząt oraz budowę przepustu tymczasowego wraz z dojazdami na czas robót budowlanych na przepuście stałym
  • rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi wody opadowe
  • rozbiórkę i budowę zjazdów
  • umocnienie dna doliny rzeki w rejonie filarów mostu stałego oraz wykonanie opaski brzegowej
  • przebudowę sieci teletechnicznej