RSS

RSS
20170728_090326.jpg
20170728_133719.jpg
20170728_154516.jpg
Resized_20170912_102823.jpeg
Resized_20170912_103710.jpeg
20171211_090431.jpg
20171211_090921.jpg
20171211_091201.jpg
20171211_092344.jpg
20171211_092418.jpg
20171211_094657.jpg

Przebudowa kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu

Przebudowa kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu została zrealizowana dla Gminy Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Zakres zamówienia obejmował przebudowę zjazdu i remont kładki.

 

Lokalizacja: Wrocław
Klient: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Wartość: 3,5 mln
Czas realizacji: 9 miesięcy

Zakres wykonanych robót:

 1. Zadanie nr 1: "Przebudowa północnego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu"
  • branży mostowej,
  • branży drogowej,
  • branży elektrycznej,
  • obiekty i elementy małej architektury,
  • zieleń,
  • wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego
   z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
  • wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu docelowego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
  • organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody,
  • zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
  • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego
 2. Zadanie nr 2: "Remont kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu"
  • branży mostowej,
  • branży drogowej,
  • branży elektrycznej,
  • wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania,
  • organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody,
  • zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,Remont Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu:
  • opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego